Noteikumi

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI perceu.lv MĀJAS LAPĀ 


1. Jēdziena un līguma interpretācija 

1 1. Šis pakalpojuma sniegšanas līgums (turpmāk – Līgums), ko veic  Perceu.lv, kas darbojas kā ,,Pārdevējs” sava klienta vārdā, kas darbojas kā  ,,Pircējs”. Šis Līgums kļūst saistošs Datu apstrādātājam un Datu bāzes pārvaldniekam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības reglamentu. Perceu.lv pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šādiem nosacījumiem. Katrs pakalpojuma lietotājs piekrīt Perceu.lv reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem. 

1.2 Pasūtot pakalpojumus internetā, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un stājas spēkā no brīža, kad Pircējs reģistrējas un atzīmē lodziņu, ka piekrīt šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem  un apņemas tos ievērot. Pasūtījuma laikā  sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datu bāzē. 

1.3 Pircējs apstiprinot identitāti piekrīt, ka Perceu.lv apstrādās personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes reglamentu (ES) 2016/679. Perceu.lv  darbojas, kā datu apstrādātājs sava klienta vārdā, kas darbojas kā datu kārtotājs. Apstrādājot Jūsu personas datus mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta (ES) 2016/679 par  fiziskas personas datu aizsardzību, kārtojot personas datus  un brīvu šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EB (turpmāk tekstā – ,,Reglaments”). 

2. Pircēja tiesības un pienākumi 

2.1 Pircējam reģistrācijas laikā ir jāsniedz pareiza un viņu identificējoša informācija Pārdevējam. 

2.2 Pasūtījuma logā Pircējs, atzīmējis „piekrītu mājas lapas noteikumiem“ un nospiedis uz „reģistrēties“, apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot, t.i., tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju. 

2.3 Pircējs piekrīt, ka Perceu.lv neuzņemas pārvadāšanas risku par plīstošām, ātri bojājošām un temperatūras svārstību neizturīgām precēm. 

2.4 Piekrītot noteikumiem, Pircējs apņemas nesūtīt preces, kuras ir aizliegtas ar Latvijas Republikas valdības noteikumiem un kuras izsūtot no Vācijas, Spānijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas un Nīderlandes pārkāptu Vācijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas un Nīderlandes likumus:

 • materiālus, kas ir radioaktīvi, sprādzienbīstami, kodīgi, toksiski, uzliesmojoši, aukstuma neizturīgi, ar spēcīgu smaržu vai smēru uzsūcoši.
 • cieši nenoslēgtus vai trauslus traukus ar šķidrumiem;
 • ātri bojājošos pārtikas un nepārtikas produktus;
 • naudu, obligācijas, monētas, dārgmetālu un dārgakmeņus, vērtspapīrus, antikvāras lietas, personīgos dokumentus;
 • dzīvus dzīvniekus, putnus;
 • neatbilstoši iepakotus asus un griezošus priekšmetus, narkotiskas un psihotropas vielas;
 • sprāgstvielas, ieročus, munīcijas un to detaļas;
 • tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzērienus;
 • lietas ar aizskaroša vai nepieklājīga rakstura uzrakstiem vai attēliem;
 • citi priekšmeti, kurus aizliegts sūtīt saskaņā ar Latvijas Republikas valdības rezolūcijām un izvest no Vācijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas un Nīderlandes saskaņā ar Vācijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas un Nīderlandes likumiem.

2.5 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas,ka preces, kas sūtāmas uz Latviju ir apmaksātas.Pie sūtījuma janorāda pirkšanas pārdošanas kvīts vai rēķins- faktūra. Saistību pārkāpšanas gadījumā, pircējs apņemas atlīdzināt pārdevējam zaudējumus. 

2.6 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas, ka nesaņemti un neidentificēti sūtījumi tiks iznīcināti pēc 3 mēnešu uzglabāšanas. 

2.7. Piekrītot noteikumiem, pircējs piekrīt, ka sūtījumus saņems 30 kalendāro dienu laikā pēc ierašanās sūtījums sadales centrā , t.i., ja mainās sūtījuma statuss - Sūtījums sadales centrā.Ja sūtījumi netiks saņemti 30 kalendāro dienu laikā, par katru papildu uzglabāšanas dienu tiks iekasēta maksa 1 Eur apmērā. Šis nodoklis tiek aprēķināts atsevišķi par katru pircēja sūtījumu.

2.8. Pircējs apstiprinot identitāti, piekrīt sanemt informācijas tipa e-pastus par izmaiņām sūtījuma statusā, attiecīgo informāciju par izmaiņām un citiem jaunumiem. Informācija tiek sūtīta līdz jūsu atteikšanās saņemt tiešā mārketinga paziņojumus. 

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

3.1 Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam viņa preces uz Latviju, kas saņemtas noliktavās Vācijā, Spānijā, Polijā, Anglijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā un Nīderlandē, ja Pircējs nav pārkāpis savas saistības.

3.2 Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticēto Pircēja informācijas konfidencialitāti un nenodot to trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot likumā paredzētos gadījumos. 

3.3. Pārdevējs neatbild par nesaņemtiem vai saņemtiem bojātiem sūtījumiem. 

3.4 Ja rodas aizdomas par sūtījuma saturu, tad saglabājam tiesības sūtījumus pārbaudīt, vai arī liela apjoma iepakojumus drīkstam pārpakot. 

3.5 Ja sūtījumā ir kādas sūtīt aizliegtas lietas, tad Perceu.lv šādu sūtījumu atgriež sūtītājam, vai arī konficē pēc likumā noteiktās kārtības. 

3.6 Perceu.lv neatbild par pasta sūtījumu nepiegādāšanu gadījumos, ja tika norādīta nepareiza adrese vai saņēmējs atsakās pieņemt pasta sūtījumu 

3.7 Pakalpojuma pārdevējs atsakās pieņemt sūtījumus no trešajām personām. 

3.8 Perceu.lv neuzņemas nekādu atbildību par kļūdas dēļ pieņemtiem sūtījumiem, kas ietver šajā nodaļā norādītā satura priekšmetus. Perceu.lv ir tiesības jebkurā posmā pēc noteiktas kārtības apturēt sūtījuma vešanu un pārbaudīt paciņas saturu, sastādot komisijas aktu, ja ir aizdomas, ka sūtījumā tiek pārvadātas aizliegtas lietas, kuras var kaitēt cilvēku veselībai vai citiem sūtījumiem, vai arī lietas, kuras ir aizliegts ievest citu valstu teritorijā. Ja rodas aizdomas, ka Pircējs var pārkāpt Latvijas Republikas, Polijas Republikas, Apvienotās Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Republikas, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Lietuvas Republikas vai Nīderlande likumus, PercEU var atteikties pieņemt sūtījumus un, ja tie tiek pieņemti, atgriezt tos Pārdevējam. Šajā gadījumā Perceu.lv uzņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Pakalpojuma Apmaksātājs pilnībā atlīdzina Perceu.lv uzņēmumam radītos zaudējumus un īpašuma izdevumus, neatkarībā no tā, kurā valstī tie ir radušies. 

3.9 Pārdevējs apņemas sagatavot pasūtījumu saņemšanai/nosūtīšanai tikai tad, kad visi tajā esošie sūtījumi ir saņemti paku sadales centrā.

3.10 Izvēloties piegādi, izmantojot mūsu partneru pakalpojumus (DPD, Omniva), sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi jāpārbauda sūtījuma iepakojuma stāvoklis. Ja preces tiek pieņemtas bez pretenzijām DPD kurjeram, pretenzijas par bojātām precēm netiks izskatītas. 
Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējs vai Pircēja pārstāvis nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi aizpilda īpašu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus. Vēlākais, 24 stundu laikā iesniedziet prasību par pārkāpumiem vai citām neatbilstībām no sūtījuma saņemšanas laika (no brīža, kad jūs apstiprināt sūtījuma saņemšanu, parakstoties  kurjeram). 
Pircējam vai Pircēja pārstāvim saņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja datu reģistrētajā vai uz papīra veidlapas piegādes apstiprinājumu,  tiek uzskatīts,  preces piegādātas nebojātā iepakojumā, papildu pakalpojumi ir pienācīgi veikti, ja nav pierādīts citādi.

4. Maksāšanas kārtība 

4.1 Atkarībā no Jūsu izvēlētā maksājuma veida visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz vietnē norādīto PERCEU SIA, vai UAB ,,Pigu perku group'' pilnvarotās trešās personas sniedzamo maksājumu pakalpojumu Paysera LT, UAB  bankas kontu vai makecommerce.lt platformu, kuras pārvaldnieks Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. Nr .: 12268475), tāpēc Jūsu personīgā informācija  ir nepieciešama maksājuma veikšanai un apstiprinašanai un  tiks nodota Maksekeskus AS.

4.2 Apmaksas veidi, ko atbalsta MakeCommerce.lt platforma: Swedbank, Seb, Luminor, Citadele

4.3 Maksājumi par pirkumiem tiek pieņemti UAB Pigu perku group kontā, izmantojot makecommerce platformu.
Rekvizīti:
UAB Pigu perku group
Europos pr. 96. LT-46351 Kauņa
Uzņēmuma kods: 303006666
PVN kods: LT100010340412
Bankas konts:
LT 39 7300 0101 3460 5284 Swedbank

5. Apdrošināšana

5.1 Visus mūsu klientu sūtījumus automātiski apdrošina ,,ERGO Insurance SE Latvijas filiāle‘‘saskaņā ar standarta pārvadātāju atbildību (Starptautiskā kravas pārvadāšana pa autoceļiem līguma konvencija (Varšavas konvencija), kas klientam ir bez maksas, bet standarta pārvadātāja atbildība saskaņā ar Starptautisko preču pārvadāšanu pa autoceļiem līguma konvencija (Varšavas konvencija), kompensējamā summa ir aptuveni tikai 10 eiro par 1 kilogramu.

Klients var papildus apdrošināt sūtījumu, izmantojot Perceu platformu.

5.1.1  Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt faktisko pirkuma vērtību. Par  lielāku, maldinošu preces vērtības norādīšanu vai viltošanu, nekā faktiski ir, sūtītāju var saukt pie kriminālatbildības.

5.1.2 Ja sūtījums tiek saņemts saņemšanas vietā, sūtījums ir jāpārbauda savākšanas laikā. Pretējā gadījumā sūtījuma apdrošināšana var  nebūt piemērojama.

5.1.3 Apdrošināšana ir derīga transportēšanai līdz sadales centram. Ja piegādi pasūta caur kurjeru vai pakomātu, apdrošināšanas atbildību uzņemas trešā persona, kas veic piegādi.

5.2 PercEU apdrošināšana

5.2.1  Klientiem, kuri pasūta pirkumus caur Perceu platformu ir iespēja pasūtīt apdrošināšanu saviem sūtījumiem pret nelaimes gadījumiem, pakas bojājumiem un atgūt summu, par pakas satura vērtību un nosūtīšanas izmaksām par sabojātu vai pazaudētu paku.

5.2.2  Maksimālā apdrošināšanas (novērtējuma) summa – 1 000  Eur.

5.2.3  Iesniedzot pasūtījumu un izvēloties apdrošināmā sūtījuma vērtību, sūtījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt visa apdrošinātā vienuma apdrošināto summu.  

5.2.4  Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt faktisko pirkuma vērtību. Par  lielāku, maldinošu preces vērtības norādīšanu vai viltošanu, nekā faktiski ir, sūtītāju var saukt pie kriminālatbildības.

5.2.5 Ja sūtījums tiek saņemts saņemšanas vietā, sūtījums ir jāpārbauda savākšanas laikā. Pretējā gadījumā sūtījuma apdrošināšana var  nebūt piemērojama.

5.2.6 Apdrošināšana ir derīga transportēšanai līdz sadales centram. Ja piegādi pasūta caur kurjeru vai pakomātu, apdrošināšanas atbildību uzņemas trešā persona, kas veic piegādi.

5.3. PercEU apdrošināšana neattiecas uz izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

5.3.1  Seku veida izmaksas (izmaksas, kas netieši radušās apdrošināšanas gadījumā, piem.:dīkstāves).

5.3.2  Klienta vai trešo personu neuzmanība (piem.: nepareizs iepakojums).

5.3.3  Sūtījumā ir aizliegtas preces, kas norādītas PercEU noteikumu 2.4 punktā, lai gan PercEU arī piegādāja preces uz Latviju.

6. Preču atgriešana 

6.1. Preces, kas iegādātas, izmantojot Preču nopirkšanas pakalpojumu, neatkarīgi no valsts, nevar tikt atgrieztas pārdevējam.

6.2 Preču atgriešana Pārdevējam, izmantojot „Perceu” piegādes pakalpojumu:

 • netiek veikts Anglijā, Spānijā, Itālijā, Francijā un Nīderlandē;
 • tiek veikta uz Vāciju, Poliju, Lietuvu.

7. Naudas atmaksa 

Ja Pārdevējs nevar nodrošināt pirkuma pakalpojumu, Pircēja samaksātā nauda tiek atmaksāta 7 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

8. Privātuma politika