Noteikumi

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI perceu.lv MĀJAS LAPĀ 


1. Jēdziena un līguma interpretācija 

1 1. Šis pakalpojuma sniegšanas līgums (turpmāk – Līgums), ko veic  Perceu.lv, kas darbojas kā ,,Pārdevējs” sava klienta vārdā, kas darbojas kā  ,,Pircējs”. Šis Līgums kļūst saistošs Datu apstrādātājam un Datu bāzes pārvaldniekam saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības reglamentu. Perceu.lv pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar šādiem nosacījumiem. Katrs pakalpojuma lietotājs piekrīt Perceu.lv reģistrācijas noteikumiem un nosacījumiem. 

1.2 Pasūtot pakalpojumus internetā, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un stājas spēkā no brīža, kad Pircējs reģistrējas un atzīmē lodziņu, ka piekrīt šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem  un apņemas tos ievērot. Pasūtījuma laikā  sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datu bāzē. 

1.3 Pircējs apstiprinot identitāti piekrīt, ka Perceu.lv apstrādās personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes reglamentu (ES) 2016/679. Perceu.lv  darbojas, kā datu apstrādātājs sava klienta vārdā, kas darbojas kā datu kārtotājs. Apstrādājot Jūsu personas datus mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta (ES) 2016/679 par  fiziskas personas datu aizsardzību, kārtojot personas datus  un brīvu šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EB (turpmāk tekstā – ,,Reglaments”). 

2. Pircēja tiesības un pienākumi 

2.1 Pircējam reģistrācijas laikā ir jāsniedz pareiza un viņu identificējoša informācija Pārdevējam. 

2.2 Pasūtījuma logā Pircējs, atzīmējis „piekrītu mājas lapas noteikumiem“ un nospiedis uz „reģistrēties“, apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot, t.i., tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju. 

2.3 Pircējs piekrīt, ka Perceu.lv neuzņemas pārvadāšanas risku par plīstošām, ātri bojājošām un temperatūras svārstību neizturīgām precēm. 

2.4 Piekrītot noteikumiem, Pircējs apņemas nesūtīt preces, kuras ir aizliegtas ar Latvijas Republikas valdības noteikumiem un kuras izsūtot no Vācijas, Spānijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes un Čehijas pārkāptu Vācijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes un Čehijas likumus:

 • materiālus, kas ir radioaktīvi, sprādzienbīstami, kodīgi, toksiski, uzliesmojoši, aukstuma neizturīgi, ar spēcīgu smaržu vai smēru uzsūcoši.
 • cieši nenoslēgtus vai trauslus traukus ar šķidrumiem;
 • ātri bojājošos pārtikas un nepārtikas produktus;
 • naudu, obligācijas, monētas, dārgmetālu un dārgakmeņus, vērtspapīrus, antikvāras lietas, personīgos dokumentus;
 • dzīvus dzīvniekus, putnus;
 • neatbilstoši iepakotus asus un griezošus priekšmetus, narkotiskas un psihotropas vielas;
 • sprāgstvielas, ieročus, munīcijas un to detaļas;
 • tabakas izstrādājumus un alkoholiskos dzērienus;
 • lietas ar aizskaroša vai nepieklājīga rakstura uzrakstiem vai attēliem;
 • citi priekšmeti, kurus aizliegts sūtīt saskaņā ar Latvijas Republikas valdības rezolūcijām un izvest no Vācijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes un Čehijas saskaņā ar Vācijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes un Čehijas likumiem.

2.5 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas,ka preces, kas sūtāmas uz Latviju ir apmaksātas.Pie sūtījuma janorāda pirkšanas pārdošanas kvīts vai rēķins- faktūra. Saistību pārkāpšanas gadījumā, pircējs apņemas atlīdzināt pārdevējam zaudējumus. 

2.6 Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas, ka nesaņemti un neidentificēti sūtījumi tiks iznīcināti pēc 3 mēnešu uzglabāšanas. 

2.7. Piekrītot noteikumiem, pircējs piekrīt, ka sūtījumus saņems 30 kalendāro dienu laikā pēc ierašanās sūtījums sadales centrā , t.i., ja mainās sūtījuma statuss - Sūtījums sadales centrā.Ja sūtījumi netiks saņemti 30 kalendāro dienu laikā, par katru papildu uzglabāšanas dienu tiks iekasēta maksa 1 Eur apmērā. Šis nodoklis tiek aprēķināts atsevišķi par katru pircēja sūtījumu.

2.8. Pircējs apstiprinot identitāti, piekrīt sanemt informācijas tipa e-pastus par izmaiņām sūtījuma statusā, attiecīgo informāciju par izmaiņām un citiem jaunumiem. Informācija tiek sūtīta līdz jūsu atteikšanās saņemt tiešā mārketinga paziņojumus. 

3. Pārdevēja tiesības un pienākumi 

3.1 Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam viņa preces uz Latviju, kas saņemtas noliktavās Vācijā, Spānijā, Polijā, Anglijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē un Čehijā, ja Pircējs nav pārkāpis savas saistības.

3.2 Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticēto Pircēja informācijas konfidencialitāti un nenodot to trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot likumā paredzētos gadījumos. 

3.3. Pārdevējs neatbild par nesaņemtiem vai saņemtiem bojātiem sūtījumiem. 

3.4 Ja rodas aizdomas par sūtījuma saturu, tad saglabājam tiesības sūtījumus pārbaudīt, vai arī liela apjoma iepakojumus drīkstam pārpakot. 

3.5 Ja sūtījumā ir kādas sūtīt aizliegtas lietas, tad Perceu.lv šādu sūtījumu atgriež sūtītājam, vai arī konficē pēc likumā noteiktās kārtības. 

3.6 Perceu.lv neatbild par pasta sūtījumu nepiegādāšanu gadījumos, ja tika norādīta nepareiza adrese vai saņēmējs atsakās pieņemt pasta sūtījumu 

3.7 Pakalpojuma pārdevējs atsakās pieņemt sūtījumus no trešajām personām. 

3.8 PERCEU SIA neuzņemas nekādu atbildību par kļūdas dēļ pieņemtiem sūtījumiem, kas ietver šajā nodaļā norādītā satura priekšmetus. PERCEU SIA ir tiesības jebkurā posmā pēc noteiktas kārtības apturēt sūtījuma vešanu un pārbaudīt paciņas saturu, sastādot komisijas aktu, ja ir aizdomas, ka sūtījumā tiek pārvadātas aizliegtas lietas, kuras var kaitēt cilvēku veselībai vai citiem sūtījumiem, vai arī lietas, kuras ir aizliegts ievest citu valstu teritorijā. Ja rodas aizdomas, ka Pircējs var pārkāpt Latvijas Republikas, Polijas Republikas, Apvienotās Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Republikas, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Lietuvas Republikas, Nīderlandes vai Čehijas Republikas likumus, PERCEU SIA var atteikties pieņemt sūtījumus un, ja tie tiek pieņemti, atgriezt tos Pārdevējam. Šajā gadījumā PERCEU SIA uzņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Pakalpojuma Apmaksātājs pilnībā atlīdzina PERCEU SIA uzņēmumam radītos zaudējumus un īpašuma izdevumus, neatkarībā no tā, kurā valstī tie ir radušies. 

3.9 Pārdevējs apņemas sagatavot pasūtījumu saņemšanai/nosūtīšanai tikai tad, kad visi tajā esošie sūtījumi ir saņemti paku sadales centrā.

3.10 Izvēloties piegādi caur mūsu partneru servisiem (DPD, Omniva), sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis piegādes laikā. Ja preces tiek pieņemtas bez pretenzijām DPD kurjeram, pretenzijas par bojātām precēm netiks izskatītas. 
Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējs vai Pircēja pārstāvis nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi aizpilda īpašu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus. Vēlākais, 24 stundu laikā iesniedziet prasību par pārkāpumiem vai citām neatbilstībām no sūtījuma saņemšanas laika (no brīža, kad jūs apstiprināt sūtījuma saņemšanu, parakstoties  kurjeram). 
Pircējam vai Pircēja pārstāvim saņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja datu reģistrētajā vai uz papīra veidlapas piegādes apstiprinājumu,  tiek uzskatīts,  preces piegādātas nebojātā iepakojumā, papildu pakalpojumi ir pienācīgi veikti, ja nav pierādīts citādi.

3.11 Izvēloties piegādi caur mūsu partneru (DPD/Omniva) pašapkalpošanās pakomātiem, sūtījums ir jāpārbauda saņemšanas brīdī, preci izņemot no pakomāta. Ja pamanāt, ka sūtījums ir bojāts, Jums nekavējoties jāsazinās ar PercEU klientu apkalpošanas dienestu. Pēc sazināšanās ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu, Jums tiks sniegta visa informācija, kas jums nepieciešama, lai iesniegtu pretenziju kurjerpasta dienestam.

3.12 PERCEU SIA atbildība sākas tikai ar brīdi, kad PERCEU SIA darbinieks ir pieņēmis sūtījumu ārvalstu noliktavā. Ja sūtījums ir bijis nepareizi iesaiņots un transportēšanas laikā bojāts, nepareizas iepakošanas dēļ, PERCEU SIA nav atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, pat ja sūtījums ir pieņemts.

4. Piemērota iepakošana

4.1 Sūtījumiem mūsu noliktavās jānonāk pareizi iesaiņotiem un nebojātiem (bez defektiem), jo pretējā gadījumā PERCEU SIA  neuzņemas atbildību par transportēšanas laikā bojātām pakām un nekompensē radušos zaudējumus.

4.2 Visiem sūtījumiem jābūt ārējam iepakojumam, kas pielāgots iepakojuma satura īpatnībām. Pareiza sūtījuma iesaiņošana ir tāda, ka nav iespējams sasniegt un sabojāt preces, nesabojājot iepakojumu. Iepakojumam ir jāaizsargā saturs tā, lai to neietekmētu spiediens, transportēšana ar citiem sūtījumiem un turpmāka administrēšana. Iepakojumam arī jānodrošina, lai netiktu apdraudēti cilvēki, citi sūtījumi, aprīkojums, transports un tml.

4.3 Ja sūtījumi tiek piegādāti bez iepakojuma, kastes vai nepareizi iepakoti, tad par iepakošanu var tikt piemērota papildu maksa.

4.4 Sūtījumu iepakošanas prasības:

 • stingrums un stabilitāte 
 • aizpildīšana 
 • cieša aizdarāmība 
 • līmēšana 

Vairāk par to - PAREIZS IEPAKOJUMS.

4.5 Ja sūtījums ir bijis nepareizi iesaiņots un transportēšanas laikā bojāts, nepareizas iepakošanas dēļ, PERCEU SIA nav atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, pat ja sūtījums ir pieņemts.

4.6. Apdrošināšana attiecas tikai uz pareizi iesaiņotu sūtījumu.

5. Maksāšanas kārtība 

5.1 Atkarībā no Jūsu izvēlētā maksājuma veida visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz vietnē norādīto PERCEU SIA, vai UAB ,,Pigu perku group'' pilnvarotās trešās personas sniedzamo maksājumu pakalpojumu Paysera LT, UAB  bankas kontu vai makecommerce.lt platformu, kuras pārvaldnieks Maksekeskus AS (Niine 11, Tallina 10414, Igaunija, reģ. Nr .: 12268475), tāpēc Jūsu personīgā informācija  ir nepieciešama maksājuma veikšanai un apstiprinašanai un  tiks nodota Maksekeskus AS.

5.2 Apmaksas veidi, ko atbalsta MakeCommerce.lt platforma: Swedbank, Seb, Luminor, Citadele

5.3 Maksājumi par pirkumiem tiek pieņemti UAB Pigu perku group kontā, izmantojot makecommerce platformu.
Rekvizīti:
UAB Pigu perku group
Europos pr. 96. LT-46351 Kauņa
Uzņēmuma kods: 303006666
PVN kods: LT100010340412
Bankas konts:
LT 39 7300 0101 3460 5284 Swedbank

6. Apdrošināšana

6.1 Visus mūsu klientu sūtījumus automātiski apdrošina ,,ERGO Insurance SE Latvijas filiāle‘‘saskaņā ar standarta pārvadātāju atbildību (Starptautiskā kravas pārvadāšana pa autoceļiem līguma konvencija (Varšavas konvencija), kas klientam ir bez maksas, bet standarta pārvadātāja atbildība saskaņā ar Starptautisko preču pārvadāšanu pa autoceļiem līguma konvencija (Varšavas konvencija), kompensējamā summa ir aptuveni tikai 10 eiro par 1 kilogramu.

Klients var papildus apdrošināt sūtījumu, izmantojot Perceu platformu.

6.1.1  Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt faktisko pirkuma vērtību. Par  lielāku, maldinošu preces vērtības norādīšanu vai viltošanu, nekā faktiski ir, sūtītāju var saukt pie kriminālatbildības.

6.1.2 Ja sūtījums tiek saņemts saņemšanas vietā, sūtījums ir jāpārbauda savākšanas laikā. Pretējā gadījumā sūtījuma apdrošināšana var  nebūt piemērojama.

6.1.3 Apdrošināšana ir derīga transportēšanai līdz sadales centram. Ja piegādi pasūta caur kurjeru vai pakomātu, apdrošināšanas atbildību uzņemas trešā persona, kas veic piegādi.

6.2 PercEU apdrošināšana

6.2.1  Klientiem, kuri pasūta pirkumus caur Perceu platformu ir iespēja pasūtīt apdrošināšanu saviem sūtījumiem pret nelaimes gadījumiem, pakas bojājumiem un atgūt summu, par pakas satura vērtību un nosūtīšanas izmaksām par sabojātu vai pazaudētu paku.

6.2.2  Maksimālā apdrošināšanas (novērtējuma) summa – 1 000  Eur.

6.2.3  Iesniedzot pasūtījumu un izvēloties apdrošināmā sūtījuma vērtību, sūtījumu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt visa apdrošinātā vienuma apdrošināto summu.  

6.2.4  Apdrošinājuma summa nedrīkst pārsniegt faktisko pirkuma vērtību. Par  lielāku, maldinošu preces vērtības norādīšanu vai viltošanu, nekā faktiski ir, sūtītāju var saukt pie kriminālatbildības.

6.2.5 Ja sūtījums tiek saņemts saņemšanas vietā, sūtījums ir jāpārbauda savākšanas laikā. Pretējā gadījumā sūtījuma apdrošināšana var  nebūt piemērojama.

6.2.6 Apdrošināšana ir derīga transportēšanai līdz sadales centram. Ja piegādi pasūta caur kurjeru vai pakomātu, apdrošināšanas atbildību uzņemas trešā persona, kas veic piegādi.

6.3. PercEU apdrošināšana neattiecas uz izmaksām vai zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

6.3.1  Seku veida izmaksas (izmaksas, kas netieši radušās apdrošināšanas gadījumā, piem.:dīkstāves).

6.3.2  Klienta vai trešo personu neuzmanība (piem.: nepareizs iepakojums).

6.3.3  Sūtījumā ir aizliegtas preces, kas norādītas PercEU noteikumu 2.4 punktā, lai gan PercEU arī piegādāja preces uz Latviju.

7. Anglijas deklarācijas

7.1 Pārdevējs neiesniedz Anglijas juridisko personu deklarācijas. Tiek iesniegtas tikai fizisko personu deklarācijas.

7.2 Klientam ir jādeklarē pakas no Lielbritānijas 24 stundu laikā no sūtījuma ievadīšanas sistēmā.

8. Preču nopirkšanas pakalpojums 

8.1 PERCEU SIA ir starpnieks starp preces pārdevēju un pircēju, tāpēc PERCEU SIA nav preces pārdevējs un nav atbildīgs par veiksmīgu preces piegādi līdz PERCEU SIA ārvalsts noliktavai, produkta kvalitāti un citiem jautājumiem, kas nav saistīti ar PERCEU SIA pakalpojumiem. Ja rodas problēmas starp pircēju un pārdevēju, PERCEU SIA, savlaicīgi saņemot no pircēja paziņojumu par problēmām, var piedāvāt tikai komunikācijas palīdzību. Nepieciešamības gadījumā PERCEU SIA var nosūtīt visus nepieciešamos maksājuma apstiprinājumus.

8.2 Katras pārdotās preces īpašības ārvalstu e-veikalos norāda preces pārdevējs pie katras preces apraksta. PERCEU SIA neatbild par to, ka ārvalstu e-veikalos esošās preces var neatbilst faktiskajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem.

8.3 Ārvalstu e-veikalu pārdevēji saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nodrošina iegādāto preču kvalitātes garantiju, kas ir spēkā noteiktā laika periodā, atsevišķiem preču veidiem, kuru konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preču aprakstos.

8.3.1 Detalizētāka informācija par preču garantijas nosacījumiem ir sniegta ārvalstu e-veikalu mājaslapās.

8.4 PERCEU SIA pēc būtības ir atklāts starpnieks, tāpēc var izrakstīt rēķinus tikai par starpniecības pakalpojumiem. Jūs varat uzzināt vairāk Valsts nodokļu inspekcijā.

8.5 PERCEU SIA var izrakstīt rēķinus tikai par starpniecības summu, kas iekļauj orģinālās preces cenu, piegādes izmaksas par preces piegādi uz PERCEU SIA ārvalstu noliktavu un PERCEU SIA noteikto maksu par sniegto pakalpojumu. PERCEU SIA par Jūsu iegādātajām precēm rēķinus neizraksta, jo tās nepārdod, bet ir tikai starpnieks preču pasūtīšanā no ārvalstu interneta veikaliem. PERCEU SIA pēc klienta pieprasījuma var pieprasīt pārdevējam izrakstīt rēķinu ar klienta norādītajiem rekvizītiem un iesniegt citus dokumentus par preču iegādi.

8.6 PERCEU SIA  ir starpnieks starp pircēju un pārdevēju un sniedz preču nopirkšanas pakalpojumus, tāpēc arī rēķinu izveidojam tikai par nopirkšanas pakalpojumu. Faktūrrēķinu par jūsu iegādāto preci jums sniedz ārvalstu veikals. Ņemiet vērā, ka rēķins par preci tiek izrakstīts tikai fiziskām personām uz tās personas vārda, kura veikusi pasūtījumu.

8.7 Preču iegādes pakalpojuma cena ir atkarīga no preces vērtības (ja pārdevēja piegāde uz PercEU noliktavu ārvalstīs nav bez maksas, tā tiek pieskaitīta preces summai).

9. Preču atgriešana 

9.1. Preces, kas iegādātas, izmantojot Preču nopirkšanas pakalpojumu, neatkarīgi no valsts, nevar tikt atgrieztas pārdevējam.

9.2 Preču atgriešana Pārdevējam, izmantojot „Perceu” piegādes pakalpojumu:

 • netiek veikts Anglijā, Spānijā, Itālijā, Francijā un Nīderlandē;
 • tiek veikta uz Vāciju, Poliju, Lietuvu.

9.3 Ja atgriešana nav bezmaksas, uz sūtījuma jānorāda šāda informācija:

 • Saņēmējs (vārds vai uzņēmuma nosaukums)
 • Iela un mājas numurs (ja ir dzīvoklis)
 • pilsēta
 • pasta indekss
 • tālruņa numurs (adresāts)

10. Naudas atmaksa 

Ja Pārdevējs nevar nodrošināt pirkuma pakalpojumu, Pircēja samaksātā nauda tiek atmaksāta 7 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

11. Klientu pretenzijas

Klientu pretenzijas tiek izskatītas 30 kalendāro dienu laikā.

12. Privātuma politika