Noteikumi

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI perceu.lv MĀJAS LAPĀ 

  1. Vispārējo nosacījumu un noteikumu piemērošana

1.1. Šie vispārīgie pakalpojumu sniegšanas noteikumi (turpmāk tekstā "Vispārīgie noteikumi"), ko veic PERCEU SIA attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti vietnē www.perceu.lv un līgumiem, kas jebkurā formā noslēgti starp PERCEU SIA (uzņēmuma kods 40203309779, adrese: Vestienas iela 20, LV-1035, Rīga, Latvija, turpmāk tekstā "Pārdevējs" vai "Pakalpojuma sniedzējs") un trešo personu (turpmāk tekstā "Pircējs")

2.  Pasūtīšanas pakalpojums

2.1. Veicot pasūtījumu vietnē www.perceu.lv, jums ir jāizlasa un jāpiekrīt šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem.

2.2. Vietnē www.perceu.lv varat veikt šādus pakalpojumus:

2.2.1. Paku piegādes pakalpojumi;

2.2.2. Starpniecības pakalpojumi preču iegādei;

 2.2.3. Sūtījumu atgriešanas pakalpojums.

 2.3. Jūs varat veikt pasūtījumu, aizpildot pasūtījuma veidlapu vietnē www.perceu.lv vai sazinoties ar Pakalpojumu sniedzēju pa e-pastu

2.4. Pasūtot pakalpojumus internetā, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, un stājas spēkā no brīža, kad Pircējs reģistrējas un atzīmē lodziņu, ka piekrīt šiem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pasūtījuma laikā  sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datu bāzē.

 2.5. Pircējs apstiprinot identitāti piekrīt, ka Perceu.lv apstrādās personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes reglamentu (ES) 2016/679. Perceu.lv darbojas, kā datu apstrādātājs sava klienta vārdā, kas darbojas kā datu kārtotājs. Apstrādājot jūsu personas datus mēs ievērojam 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta (ES) 2016/679 par fiziskas personas datu aizsardzību, kārtojot personas datus un brīvu šādu datu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EB (turpmāk tekstā – ,,Reglaments”). 

 3. Pircēja tiesības un pienākumi

 3.1. Pircējam reģistrācijas laikā ir jāsniedz pareiza un viņu identificējoša informācija Pārdevējam. 

3.2. Pasūtījuma veidlapā atzīmējot "Esmu iepazinies ar mājaslapas noteikumiem" un nospiedis uz pogas "reģistrēties", Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot, t.i., tiek noslēgts pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pārdevēju un Pircēju.

 3.3. Pircējs piekrīt, ka Perceu.lv neuzņemas pārvadāšanas risku par plīstošām, ātri bojājošām un temperatūras svārstību neizturīgām precēm. Ja Pircējs šādas preces nodod, Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem šo paku bojājumiem, ja preces tiek piegādātas ar nebojātu iepakojumu.

 3.4. Piekrītot noteikumiem, Pircējs apņemas nesūtīt preces, kas aizliegtas ar Latvijas Republikas valdības noteikumiem un kuras izsūtot no Vācijas, Spānijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles un Japānas pārkāptu Vācijas, Polijas, Anglijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles un Japānas likumus:

 •  radioaktīvi, sprādzienbīstami, kodīgi, indīgi, viegli uzliesmojoši, aukstumizturīgi, stipri smakojoši/smaržojoši vai eļļojoši materiāli;
 • sprāgstvielas un uguņošanas ierīces;
 • necaurlaidīgi un plīstoši tvertnes produkti ar šķidrumiem;
 • pārtikas un nepārtikas preces, kas ātri bojājas;
 • nauda (monētas, banknotes) un to ekvivalenti, kredītkartes un priekšapmaksas kartes, bankas čeki, blanku čeki, akcijas, obligācijas, parādzīmes, dāvanu kartes, pasākumu biļetes, loterijas biļetes, mobilajiem tālruņiem aktivizētās SIM kartes, personas dokumenti;
 • dārgmetāli un dārgakmeņi, senlietas, mākslas darbi;
 • dzīvi dzīvnieki, putni;
 • nepareizi iesaiņoti asi un griezīgi priekšmeti;
 • narkotiskās un psihotropās vielas (t.sk. medicīniskās kaņepes);
 • sprāgstvielas, ieroči, munīcija un to daļas;
 • tabaka un alkoholiskie dzērieni;
 • smēķēšanas produkti (piemēram, e-cigarešu aromatizētāji, cigarešu šķidrums u.c.);
 • priekšmeti ar aizvainojošiem vai neķītriem uzrakstiem vai attēliem;
 • aerosoli;
 • viltotas preces, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības (IPT);
 • banderoles / nodokļu uzlīmes;
 • bioloģiskās vielas un infekcijas izraisītāji;
 • gāzes baloni;
 • ugunsdzēšamie aparāti;
 • rotaslietas un pulksteņi (izņemot bižutēriju);
 • magnēti un citi priekšmeti, kas satur feromagnētiskus materiālus;
 • ligroīns;
 • medību (dzīvnieku) trofejas, dzīvnieku daļas (āda, kauli, ragi, kažokādas), dzīvnieku atliekas vai dzīvnieku izcelsmes produkti, kas nav paredzēti lietošanai pārtikā;
 • viltotas valūtas;
 • atsevišķi (neuzstādīti) gaisa spilveni;
 • atsevišķas baterijas;
 • bīstamas un viegli uzliesmojošas vielas (atbilstoši IATA prasībām);
 • preces ar pornogrāfisku un citu aizskarošu saturu;
 • recepšu un bezrecepšu zāles ārpus Eiropas Savienības;
 • drošības jostas;
 • sausais ledus;
 • augi (tikai sēklas);
 • pašpiepūšamās glābšanas vestes;
 • dārgmetāli;
 • dzinēji, ģeneratori un ātrumkārbas vai citas automobiļu daļas, kas satur degvielu;
 • cilvēka orgāni, embriji un atliekas, ieskaitot pelnus;
 • visas preces, kuru transportēšana izcelsmes, tranzīta vai galamērķa valstī ir aizliegta ar likumu (piemēram, ziloņkaula izstrādājumi);
 • citi priekšmeti, ko aizliegts sūtīt saskaņā ar Latvijas Republikas valdības rezolūcijām un izvest no Vācijas, Spānijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles un Japānas saskaņā ar Vācijas, Spānijas, Anglijas, Polijas, Francijas, Itālijas, Lietuvas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles un Japānas likumiem.

3.5. Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas,ka preces, kas sūtāmas uz Latviju ir apmaksātas.Pie sūtījuma janorāda pirkšanas pārdošanas kvīts vai rēķins- faktūra. Saistību pārkāpšanas gadījumā, pircējs apņemas atlīdzināt pārdevējam zaudējumus. 

3.6. Pircējs piekrītot noteikumiem apņemas, ka nesaņemti un neidentificēti sūtījumi pēc 3 mēnešu uzglabāšanas tiks likvidēti un/vai pārdoti, nemaksājot Pircējam nekādu atlīdzību. Kad preces ir realizētas, vispirms tiek segtas preču uzglabāšanas izmaksas un izdevumi.

3.7. Piekrītot noteikumiem, pircējs piekrīt, ka sūtījumus saņems 30 kalendāro dienu laikā pēc ierašanās sūtījums sadales centrā , t.i., ja mainās sūtījuma statuss - Sūtījums sadales centrā.Ja sūtījumi netiks saņemti 30 kalendāro dienu laikā, par katru papildu uzglabāšanas dienu tiks iekasēta maksa 1 Eur apmērā. Šis nodoklis tiek aprēķināts atsevišķi par katru pircēja sūtījumu.

3.8. Pircējs apstiprinot identitāti, piekrīt sanemt informācijas tipa e-pastus par izmaiņām sūtījuma statusā, attiecīgo informāciju par izmaiņām un citiem jaunumiem. Informācija tiek sūtīta līdz jūsu atteikšanās saņemt tiešā mārketinga paziņojumus. 

 3.9. Pircējam ir jāapmaksā visas ar sūtijumu saistītās izmaksas (sūtījuma vērtība, pārdevēju piegādes izmaksas u.c.), pirms sūtījums tiek nogādāts PERCEU SIA noliktavās ārvalstīs.  Paciņas, kuru izmaksas ir neapmaksātas vai daļēji apmaksātas piegādes brīdī uz ārvalstu noliktavu, netiks pieņemtas un klients nevarēs iesniegt pretenzijas par šādām paciņām.  Visi sūtijumi ir jāapmaksā pirms piegādes uz PERCEU SIA ārvalstu noliktavām.

3.10. Ja jūsu sūtījumam ir nestandarta izmēri, pirms piegādes jums jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas centru. Ja sūtījuma garuma izmēri ir lielāki par 220 cm, Jums jāsazinās personīgi ar mūsu klientu servisu.

 4. Pārdevēja tiesības un pienākumi  

4.1. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam viņa preces uz Latviju, kas saņemtas noliktavās Vācijā, Spānijā, Polijā, Anglijā, Francijā, Itālijā, Lietuvā, Nīderlandē, Čehijā, Portugālē un Japānā, ja Pircējs nav pārkāpis savas saistības.

4.2. Pārdevējs apņemas nodrošināt viņam uzticēto Pircēja informācijas konfidencialitāti un nenodot to trešajām personām bez Pircēja piekrišanas, izņemot likumā paredzētos gadījumos. 

4.3. Pārdevējs neatbild par nesaņemtiem vai saņemtiem bojātiem sūtījumiem. Šajā gadījumā Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikties pieņemt Preces, informējot par to Pircēju.

4.4. Ja rodas aizdomas par sūtījuma saturu, tad saglabājam tiesības sūtījumus pārbaudīt, vai arī liela apjoma iepakojumus drīkstam pārpakot. 

4.5. Ja sūtījumā ir kādas sūtīt aizliegtas lietas, tad Perceu.lv šādu sūtījumu atgriež sūtītājam, vai arī konficē pēc likumā noteiktās kārtības. 

4.6. Perceu.lv neatbild par pasta sūtījumu nepiegādāšanu gadījumos, ja tika norādīta nepareiza adrese vai saņēmējs atsakās pieņemt pasta sūtījumu. Šajā gadījumā mēs sūtījumu uzglabājam šajos Vispārējos noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos

4.7. Pakalpojuma pārdevējs atsakās pieņemt sūtījumus no trešajām valstīm uz Eiropas noliktavām. Trešo valstu noliktavās mēs pieņemam sūtījumus tikai no attiecīgās valsts.

4.8. PERCEU SIA neuzņemas nekādu atbildību par kļūdas dēļ pieņemtiem sūtījumiem, kas ietver šajā nodaļā norādītā satura priekšmetus. PERCEU SIA ir tiesības jebkurā posmā pēc noteiktas kārtības apturēt sūtījuma vešanu un pārbaudīt paciņas saturu, sastādot komisijas aktu, ja ir aizdomas, ka sūtījumā tiek pārvadātas aizliegti priekšmeti, kas var kaitēt cilvēku veselībai vai citiem sūtījumiem, vai arī lietas, ko aizliegts ievest citu valstu teritorijā. Ja rodas aizdomas, ka Pircējs var pārkāpt Latvijas Republikas, Polijas Republikas, Apvienotās Karalistes, Vācijas Federatīvās Republikas, Spānijas Republikas, Francijas Republikas, Itālijas Republikas, Lietuvas Republikas, Nīderlandes, Čehijas, Portugāles vai Japānas likumus PERCEU SIA var atteikties pieņemt sūtījumus un, ja tie tiek pieņemti, atgriezt tos Pārdevējam. Šajā gadījumā PERCEU SIA uzņemas veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus. Pakalpojuma Apmaksātājs pilnībā atlīdzina PERCEU SIA uzņēmumam radītos zaudējumus un īpašuma izdevumus, neatkarīgi no tā, kurā valstī tie ir radušies.

4.9. Pārdevējs apņemas sagatavot pasūtījumu saņemšanai/nosūtīšanai tikai tad, kad visi tajā esošie sūtījumi ir saņemti paku sadales centrā.

4.10. Izvēloties piegādi caur mūsu partneru servisiem (DPD, Omniva), sūtījuma piegādes laikā Pircējam vai Pircēja pārstāvim kopā ar transporta uzņēmuma pārstāvi ir jāpārbauda sūtījuma stāvoklis piegādes laikā. Ja preces tiek pieņemtas bez pretenzijām DPD kurjeram, pretenzijas par bojātām precēm netiks izskatītas.

4.11. Ja sūtījuma iepakojums ir bojāts, Pircējs vai Pircēja pārstāvis nedrīkst sūtījumu pieņemt. Šajā gadījumā transporta uzņēmuma pārstāvis kopā ar Pircēju vai Pircēja pārstāvi aizpilda īpašu sūtījumu pārbaudes aktu, kurā norāda konstatētos pārkāpumus. Vēlākais, 24 stundu laikā iesniedziet prasību par pārkāpumiem vai citām neatbilstībām no sūtījuma saņemšanas laika (no brīža, kad jūs apstiprināt sūtījuma saņemšanu, parakstoties  kurjeram). 
Pircējam vai Pircēja pārstāvim saņemot sūtījumu un parakstoties transporta uzņēmuma pārstāvja datu reģistrētajā vai uz papīra veidlapas piegādes apstiprinājumu,  tiek uzskatīts,  preces piegādātas nebojātā iepakojumā, papildu pakalpojumi ir pienācīgi veikti, ja nav pierādīts citādi.

4.12. Izvēloties piegādi caur mūsu partneru (DPD/Omniva) pašapkalpošanās pakomātiem, sūtījums ir jāpārbauda saņemšanas brīdī, preci izņemot no pakomāta. Ja pamanāt, ka sūtījums ir bojāts, Jums nekavējoties jāsazinās ar PercEU klientu apkalpošanas dienestu. Pēc sazināšanās ar mūsu klientu apkalpošanas nodaļu, Jums tiks sniegta visa informācija, kas jums nepieciešama, lai iesniegtu pretenziju kurjerpasta dienestam.

4.13. PERCEU SIA atbildība sākas tikai ar brīdi, kad PERCEU SIA darbinieks ir pieņēmis sūtījumu ārvalstu noliktavā. Ja sūtījums ir bijis nepareizi iesaiņots un transportēšanas laikā bojāts, nepareizas iepakošanas dēļ, PERCEU SIA nav atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, pat ja sūtījums ir pieņemts.

4.14. Ja noliktavas adrese mainās vai noliktava tiek aizvērta, sūtījumi, kas tiks nogādāti uz noliktavu pēc noteiktā termiņa, netiks uzskatīti par PērcEU atbildību.

4.15. Pārdevējs apņemas nogādāt Eiropas Savienības valstī saņemtās pakas uz Latviju tuvākajā plānotajā paku izbraukšanas brīdī neatkarīgi no tā, vai klients jau ir samaksājis par transportēšanas pakalpojumu, jo pakas netiek uzglabātas ārzemēs.

5. Piemērota iepakošana

5.1. Sūtījumiem mūsu noliktavās jānonāk pareizi iesaiņotiem un nebojātiem (bez defektiem), jo pretējā gadījumā PERCEU SIA neuzņemas atbildību par transportēšanas laikā bojātām pakām un nekompensē radušos zaudējumus.

5.2. Visiem sūtījumiem jābūt ārējam iepakojumam, kas pielāgots iepakojuma satura īpatnībām. Pareiza sūtījuma iesaiņošana ir tāda, ka nav iespējams sasniegt un sabojāt preces, nesabojājot iepakojumu. Iepakojumam ir jāaizsargā saturs tā, lai to neietekmētu spiediens, transportēšana ar citiem sūtījumiem un turpmāka administrēšana. Iepakojumam arī jānodrošina, lai netiktu apdraudēti cilvēki, citi sūtījumi, aprīkojums, transports un tml.

5.3. Ja sūtījumi tiek piegādāti bez iepakojuma, kastes vai nepareizi iepakoti, tad par iepakošanu var tikt piemērota papildu maksa.

5.4. Sūtījumu iepakošanas prasības:

 • stingrums un stabilitāte;
 • aizpildīšana;
 • cieša aizdaramība;
 • līmēšana.

 Vairāk par to - PAREIZS IEPAKOJUMS.

5.5. Ja sūtījums ir bijis nepareizi iesaiņots un transportēšanas laikā bojāts, nepareizas iepakošanas dēļ, PERCEU SIA nav atbildīgs par klientam nodarītajiem zaudējumiem, pat ja sūtījums ir pieņemts.

5.6.  Apdrošināšana attiecas tikai uz pareizi iesaiņotu sūtījumu.

5.7. Ja sūtījums nav atbilstoši iepakots, var tikt piemērotas papildu izmaksas.

6. Maksāšanas kārtība     

6.1. Atkarībā no Jūsu izvēlētā maksājuma veida visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz vietnē norādīto PERCEU SIA pilnvarotās trešās personas sniedzamo maksājumu pakalpojumu Paysera LT, UAB  bankas kontu.

6.2. PERCEU SIA nekoriģē rēķinus par transporta pakalpojumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms maksājuma veikšanas ir jāizvēlas maksājuma saņēmēja rekvizīti.

7. Atbildība

7.1. Uzņēmuma atbildība par paku transportēšanu un atgriešanu ir ierobežota saskaņā ar Konvenciju par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu (CMR konvencija).

7.2. Sabiedrības atbildība par starpniecības pakalpojumu ir ierobežota ar tiešiem zaudējumiem, bet kopējā atbildība nevar pārsniegt pakalpojuma cenu par šo pakalpojumu.

7.3. Uzņēmums ir apdrošinājis pārvadātāja civiltiesisko atbildību "ERGO Insurance SE Lietuvas filiālē" saskaņā ar Konvenciju par starptautiskajiem kravu pārvadājumiem ar autotransportu (CMR konvencija), kas ir ierobežota. Pārvadātāja atbildība saskaņā ar CMR konvenciju ir ierobežota līdz 8,33 SDR par katru sūtījuma kilogramu, kas ir aptuveni 10 eiro par 1 kilogramu.

7.4. Ja jūsu pakas vērtība ir lielāka par norādīto p. 7.1, Uzņēmums iesaka paku apdrošināt ar preču apdrošināšanu (papildu apdrošināšana). Apdrošinot sūtījumu ar papildu apdrošināšanu, apdrošināšana sūtījuma nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā Jums atlīdzinās pilnu preces vērtību.

7.5. Ja atsakāties apdrošināt sūtījumus ar papildu apdrošināšanu, tiek uzskatīts, ka saprotat un piekrītat, ka sūtījuma nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā Uzņēmuma atbildība tiks ierobežota līdz 8,33 SDR par katru pakas kilogramu, kas ir aptuveni 10 eiro par 1 kilogramu

7.6. Apdrošināšanas summa nedrīkst pārsniegt faktiskā pirkuma vērtību. Nosūtītājs var tikt saukts pie atbildības par krāpniecisku pakas vērtības norādīšanu vai viltošanu par lielāku vērtību, nekā tā patiesībā ir.

7.7. Ja sūtījums tiek izņemts sūtījumu saņemšanas punktā, sūtījums ir jāpārbauda izņemšanas brīdī. Pretējā gadījumā paku apdrošināšana var netikt piemērota.

7.8. Apdrošināšana ir derīga transportēšanai uz sadales centru. Ja piegādes pasūtījumu veic kurjers vai pašapkalpošanās pakomāts, apdrošināšanas atbildību pārņem trešā persona, kas veic piegādi.

8. Sūtījumu deklarācijas no trešajām valstīm

8.1. Pārdevējs neiesniedz trešajām valstīm juridisko personu deklarācijas. Tiek iesniegtas tikai fizisko personu deklarācijas.

8.2. Klientam ir jādeklarē pakas no trešajām valstīm 24 stundu laikā no sūtījuma ievadīšanas sistēmā.

8.3. PVN importa deklarācijas sūtījumiem no Lielbritānijas un Japānas veido un iesniedz uzņēmums, kas sniedz starpniecības pakalpojumus. Sūtījuma deklarācijas dokumenti nav publiski pieejami vai uzrādīti perceu.lv mājaslapā. Starpnieki, kas sniedz Perceu.lv paku deklarēšanas pakalpojumu, var nodrošināt pakas deklarēšanas dokumentu pēc klienta pieprasījuma. Klientam šis pieprasījums jāiesniedz pa e-pastu info@perceu.lv

8.4. Preces, kuras pārdevējs nevar transportēt uz Latviju akcīzes nodokļa vai speciālu transporta vajadzību dēļ, piem. alkohols, vai ja preču summa pārsniedz 150 eiro (derīgs tikai piegādei no Apvienotās Karalistes), tiek atgrieztas pārdevējam vai klients var novirzīt sūtījumu uz vēlamo saņemšanas punktu trešās valsts iekšienē. Administrācijas maksa ir 20 eiro, ja klients nosūta atgriešanas sūtījuma uzlīmi ar pasūtīto kurjera ierašanos (saņemšanai). Ja SIA PERCEU parūpējas par sūtījuma uzlīmi, atgriešanas cena ir 20 eiro + sūtīšanas izmaksas. Piekrītot noteikumiem, pircējs apņemas nesūtīt:

 • radioaktīvi, sprādzienbīstami, kodīgi, indīgi, viegli uzliesmojoši, nav aukstumizturīgi, stipri smaržojoši vai eļļojoši;
 • necaurlaidīgas un plīstošas tvertnes ar šķidrumiem;
 • ātri bojājošas pārtikas un nepārtikas preces;
 • nauda, obligācijas, monētas, dārgmetāli un dārgakmeņi, vērtspapīri, senlietas, personas dokumenti;
 • dzīvi dzīvnieki, putni;
 • nepareizi iesaiņoti asi un griezīgi priekšmeti, narkotiskās un psihotropās vielas;
 • sprāgstvielas, ieroči, munīcija un to daļas;
 • tabaka un alkoholiskie dzērieni;
 • priekšmeti ar aizvainojošiem vai neķītriem uzrakstiem vai attēliem;
 • dezinfekcijas šķidrumus un citus līdzīgus produktus;
 • ķermeņa dezodoranti un pretsviedru līdzekļi.
 • parfimērija un tās izstrādājumi;
 • iekštelpu gaisa atsvaidzinātāji vai atsvaidzinātāji;
 • citas preces, kuras ir aizliegts sūtīt saskaņā ar Latvijas Republikas valdības lēmumiem un izvest no trešajām valstīm saskaņā ar trešajām valstīm likumiem.

8.5. Mēs nesūtām dāvanas vai citas preces no trešās valstis, kuru vērtība nav pierādāma ar dokumentu.

8.6. Ja deklarētā informācija ir nepareiza, un ir šaubas par datu patiesumu, pasūtījums var tikt pārbaudīts jebkurā laikā un nepareizas informācijas gadījumā sūtījuma ceļš var tikt apturēts konkrētajā brīdī.

8.7. Trešās valstis deklarācijas dokumentā jābūt norādītai sekojošai informācijai:

 • sūtītāja/pārdevēja informācijai;
 • rēķina/pirkuma datumam;
 • rēķina/pirkuma pasūtījuma numuram;
 • kopējai summai un valūtai;
 • transportēšanas un preču kopējai summai.

8.8. Sūtījumi no trešās valstis uz Latviju tiks nosūtīti tikai ar apstiprinātām deklarācijām.Sūtījumi no trešās valstis var tik transportēti uz Latviju tikai ar apstiprinātām deklarācijām, kas apstiprinātas ne vēlāk kā 24 stundas pirms plānotā sūtījumu izsūtīšanas datuma.

8.9. Jebkādas neatbilstības deklarācijas datos var rezultēties papildu administrēšanas maksas piemērošanā.

8.9.1. Ja sūtījumi jau atrodas atmuitošanas noliktavā un klienta vainas dēļ (piemēram, nepareizi aizpildītas deklarācijas dēļ) tiek uzglabāti noliktavā ilgāk, var tikt piemērota papildu uzglabāšanas maksa.

8.9.2. Ja sūtījuma vērtība ir lielāka par 150 eiro, tiek piemērotas papildus ievedmuitas nodevas atkarībā no sūtījuma vērtības un kategorijas.

8.10. Uzglabāšana trešo pušu noliktavās:

 • Kad pakas jau atrodas trešās valstis noliktavā un tiek turētas noliktavā ilgāk par 5 dienām klienta vainas dēļ (deklarāciju neiesniegšana vai nepareiza deklarāciju iesniegšana), tiks piemērota papildu noliktavas maksa 2€ dienā par katru paku.
 • Ja deklarācijai nepieciešamie dati netiek sniegti vai informācija ir nepilnīga/neprecīza, sūtījumi tiks iznīcināti 30 dienu laikā no sūtījuma reģistrācijas datuma sistēmā.
 • Ja pakas tiek iznīcinātas pēc 30 dienu perioda, pretenzijas netiek pieņemtas un radušies zaudējumi netiek atlīdzināti.
 • Nedeklarētajiem sūtījumiem tiks piemērota trešās valstis noliktavas uzglabāšanas maksa.

9. Preču nopirkšanas pakalpojums 

9.1. PERCEU SIA ir starpnieks starp preces pārdevēju un pircēju, tāpēc PERCEU SIA nav preces pārdevējs un nav atbildīgs par veiksmīgu preces piegādi līdz PERCEU SIA ārvalsts noliktavai, produkta kvalitāti un citiem jautājumiem, kas nav saistīti ar PERCEU SIA pakalpojumiem. Ja rodas problēmas starp pircēju un pārdevēju, PERCEU SIA, savlaicīgi saņemot no pircēja paziņojumu par problēmām, var piedāvāt tikai komunikācijas palīdzību. Nepieciešamības gadījumā PERCEU SIA var nosūtīt visus nepieciešamos maksājuma apstiprinājumus.

9.2. Katras pārdotās preces īpašības ārvalstu e-veikalos norāda preces pārdevējs pie katras preces apraksta. PERCEU SIA neatbild par to, ka ārvalstu e-veikalos esošās preces var neatbilst faktiskajam izmēram, formai, krāsai vai citiem parametriem.

9.3. Ārvalstu e-veikalu pārdevēji saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nodrošina iegādāto preču kvalitātes garantiju, kas ir spēkā noteiktā laika periodā, atsevišķiem preču veidiem, kuru konkrētais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti preču aprakstos.

9.4. Detalizētāka informācija par preču garantijas nosacījumiem ir sniegta ārvalstu e-veikalu mājaslapās.

9.5. PERCEU SIA pēc būtības ir atklāts starpnieks, tāpēc var izrakstīt rēķinus tikai par starpniecības pakalpojumiem. Jūs varat uzzināt vairāk Valsts nodokļu inspekcijā.

9.6. PERCEU SIA var izrakstīt rēķinus tikai par starpniecības summu, kas iekļauj orģinālās preces cenu, piegādes izmaksas par preces piegādi uz PERCEU SIA ārvalstu noliktavu un PERCEU SIA noteikto maksu par sniegto pakalpojumu. PERCEU SIA par Jūsu iegādātajām precēm rēķinus neizraksta, jo tās nepārdod, bet ir tikai starpnieks preču pasūtīšanā no ārvalstu interneta veikaliem. PERCEU SIA pēc klienta pieprasījuma var pieprasīt pārdevējam izrakstīt rēķinu ar klienta norādītajiem rekvizītiem un iesniegt citus dokumentus par preču iegādi.

9.7. PERCEU SIA  ir starpnieks starp pircēju un pārdevēju un sniedz preču nopirkšanas pakalpojumus, tāpēc arī rēķinu izveidojam tikai par nopirkšanas pakalpojumu. Faktūrrēķinu par jūsu iegādāto preci jums sniedz ārvalstu veikals. Ņemiet vērā, ka rēķins par preci tiek izrakstīts tikai fiziskām personām uz tās personas vārda, kura veikusi pasūtījumu.

9.8. Preču iegādes pakalpojuma cena ir atkarīga no preces vērtības (ja pārdevēja piegāde uz PercEU noliktavu ārvalstīs nav bez maksas, tā tiek pieskaitīta preces summai).

10. Preču atgriešana 

10.1. Preces, kas iegādātas, izmantojot Preču iegādes pakalpojumu.

10.2. Preces, kas iegādātas, izmantojot Preču iegādes pakalpojumu, neatkarīgi no valsts nevar tikt atgrieztas pārdevējam.

10.3. Ja piegādātā prece ir bojāta, neatbilst aprakstam u.tml. preces pārdevēja vainas dēļ (piem., neatbilstošs iepakojums) un pārdevējs apņemas atlīdzināt radušos zaudējumus, maksa par Preču iegādes pakalpojumu, ko sniedz  PercEU netiek atmaksāta.

10.4. Preču atgriešana Pārdevējam, izmantojot „Perceu” piegādes pakalpojumu:

 • netiek veikts Anglijā, Spānijā, Itālijā, Francijā, Nīderlandē, Portugālē un Čehijā;
 • tiek veikta uz Vāciju, Poliju, Latviju.

10.5. Ja preces atgriešana nav apmaksāta:

 • Lai atgrieztu sūtijumu, klientam uz paciņas ir jānorāda savs PercEU ID numurs.
 • Pārbaudiet pārdevēja atgriešanas politiku un noformējiet/aizpildiet nepieciešamos dokumentus.
 • Ja atgriešana nav bezmaksas, uz sūtījuma jānorāda šāda informācija:
  • Saņēmējs (vārds vai uzņēmuma nosaukums)
  • Iela un mājas numurs (ja ir dzīvoklis)
  • Pilsēta
  • Pasta indekss
  • Tālruņa numurs (adresāta)
 • Maksimālie apmaksāta atgriežamā sūtījuma izmēri ir 60x40x40. Ja paciņas izmēri ir lielāki, nepieciešams sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas daļu, lai precizētu papildu izmaksas par paciņas atgriešanu.

10.6. Ja pārdevēja preču atgriešana ir bezmaksas:

 • Lai atgrieztu sūtijumu, klientam uz paciņas ir jānorāda savs PercEU ID numurs.
 • Pārbaudiet, vai kopā ar sūtījumu saņēmāt bezmaksas atgriešanas uzlīmi un atgriešanas veidlapu.  Pārbaudiet atgriešanas politikas informāciju pārdevēja e-veikalā un noformējiet/aizpildiet nepieciešamos dokumentus.  Ja pārdevējs norādījis, ievietojiet atgriešanai nepieciešamos dokumentus atgriešanas iepakojumā un droši iesaiņojiet.
 • Ja pārdevējs nodrošina atgriešanas uzlīmi, kuru atradāt iepakojumā, tad droši iesaiņojiet sūtījumu pārdevēja iepakojumā un uzlīmējiet atgriešanas uzlīmi uz iepakojuma.
 • Ja pārdevējs piedāvā atgriešanu, bet jūs neatradāt uzlīmi iepakojumā, ģenerējiet atgriešanas uzlīmes PDF formātu pārdevēja interneta veikalā. Droši iesaiņojiet paku pārdevēja iepakojumā un uzlīmējiet uz tās izdrukāto lapu (atgriešanas uzlīmi).
 • Bezmaksas atgriešanas sūtījumiem izmēru ierobežojumu nav.

10.7. Nogādāt sūtījumu uz izņemšanas punktu Rīgā.  Uz sūtījuma iepakojuma nedrīkst būt nevajadzīgas uzlīmes. Ja jums nav iespējas nogādāt paku uz izņemšanas punktu Rīgā, pēc atgriešanas uzlīmes uzlīmēšanas sūtījumu nepieciešams vēlreiz iepakot/ietīt ar plastmasas iesaiņojumu, lai uz viena iepakojuma nebūtu 2 uzlīmes (atgriešana un nosūtīšana uz Rīgas noliktavu).  Sūtīt iesaiņoto sūtījumu ar izvēlētu kurjeru Latvijā uz mūsu galveno noliktavu - Vestienas 20-1, Rīga.

11. DPD pakalpojumi

11.1. DPD pakalpojumi Neringā: DPD kurjeri Neringā piegādā tikai pakas. Ja vēlaties nosūtīt paletes, jums jāsazinās ar mums individuāli. Pasta indeksi, par kuriem tiek piemērota piemaksa par paku sūtīšanu ar DPD kurjeru: 93012-93014, 93017, 93100-93105, 93121-93127, 93129. Piegādājot uz šiem pasta indeksiem, tiek piemērota papildus maksa – 20,00 eiro. *Papildu maksa NEATTIECAS sūtījumiem uz Nidas pasta nodaļu (Taikos st. 4A, LT93121).

Maksimālais iespējamais vienas pakas sāna garums, sūtot ar DPD kurjeriem, ir 3 m.  Ja vienas pakas malas garums ir garāks par 3 m, var tikt piemērota papildu maksa.  Lūdzu, sazinieties ar PercEU klientu apkalpošanas dienestu, pirms pasūtāt sūtījumu, kas ir garāks par 3 m.

12. Naudas atmaksa

12.1. Naudas atgriešanas nosacījumi PērcEU Preču piegādes pakalpojuma nodevai.

12.1.1. Ja pirkums nav iespējams PERCEU SIA dēļ, pakalpojuma nodeva 100% apmērā tiek atgriezta Pircējam.

12.1.2. Ja pirkums nav iespējams ārzemju internetveikala dēļ:

 • Ja ārzemju internetveikals nekavējoties atceļ pasūtījumu (1 stundas laikā), pakalpojuma nodeva 100% apmērā tiek atgriezta Pircējam.
 • Ja ārzemju internetveikals atceļ pasūtījumu 1-2 dienu laikā, pakalpojuma nodeva 50% apmērā tiek atgriezta Pircējam.
 • Ja ārzemju internetveikals atceļ pasūtījumu pēc vairāk nekā 2 dienām, pakalpojuma nodeva netiek atgriezta Pircējam.

12.1.3. Ja pirkums nav iespējams Pircēja dēļ:

 • Ja Pircējs atceļ pasūtījumu 1-2 dienu laikā, pakalpojuma nodeva 50% apmērā tiek atgriezta Pircējam.
 • Ja Pircējs atceļ pasūtījumu pēc vairāk nekā 2 dienām, pakalpojuma nodeva netiek atgriezta Pircējam.

Ja Preču piegādes pakalpojums nevar tikt izpildīts, samaksātā nauda par pirkumu tiks atgriezta 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Ja tiek atgriezta pakalpojuma nodeva, atgriešana notiek 7 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

13. Apmaksa ar e-wallet

13.1. Lietotājs, ieejot savā Perceu.lv kontā, var papildināt e-wallet ar makā norādītajām summām, sākot no 25 līdz 500 EUR.

13.2. Ja lietotājs papildina e-wallet ar izvēlēto summu, viņš/viņa saņem dāvanu 5% apmērā no papildinātās summas. Piemēram, ja lietotājs papildina e-wallet par 100 EUR, lietotājs varēs izmantot kopā 105 EUR.

13.3. Lietotājs var izmantot e-wallet, lai segtu visu groza summu.

13.4. Kad e-wallet ir papildināts un papildu 5% ir saņemti, tie ir jāizmanto 12 mēnešu laikā, jo pēc tam tie tiek atcelti.

13.5. Lietotāja noguldītie līdzekļi pēc pieprasījuma var tikt atgriezti lietotājam jebkurā laikā.

13.6. Šie 5% nav atmaksājami vai apmaināmi pret skaidru naudu.

13.7. Atmaksas gadījumā tiek piemērota fiksēta administratīvā maksa EUR 4,99 apmērā. 

13.1. Lietotājs, ieejot savā Perceu.lv kontā, var papildināt e-wallet ar makā norādītajām summām, sākot no 25 līdz 500 EUR.

13.2. Ja lietotājs papildina e-wallet ar izvēlēto summu, viņš/viņa saņem dāvanu 5% apmērā no papildinātās summas. Piemēram, ja lietotājs papildina e-wallet par 100 EUR, lietotājs varēs izmantot kopā 105 EUR.

13.3. Lietotājs var izmantot e-wallet, lai segtu visu groza summu.

13.4. Kad e-wallet ir papildināts un papildu 5% ir saņemti, tie ir jāizmanto 12 mēnešu laikā, jo pēc tam tie tiek atcelti.

13.5. Lietotāja noguldītie līdzekļi pēc pieprasījuma var tikt atgriezti lietotājam jebkurā laikā.

13.6. Šie 5% nav atmaksājami vai apmaināmi pret skaidru naudu.

13.7. Atmaksas gadījumā tiek piemērota fiksēta administratīvā maksa EUR 4,99 apmērā. 

14. Pretenziju iesniegšana

14.1. Visas ziņas un pretenzijas par Sabiedrības pakalpojumiem lūdzam sūtīt uz e-pastu: info@perceu.lv.

14.2. Vēstulei jāpievieno dokumenti, kas apstiprina pretenzijā norādītos apstākļus. Pretenzijas var iesniegt tikai pakalpojumu pasūtītājs vai attiecīgi pilnvarots pārstāvis.

14.3. Klientu pretenzijas tiek izskatītas 30 kalendāro dienu laikā.